Maszyny do pompowania i transportu betonu

Przedstawiciel koncernu CIFA

Zespół Biura Technicznego TARBI
kończy swoją działalność 31.12.2016.
Miło było służyć Państwu pomocą 
przez 11 lat.
DZIĘKUJEMY

Team Technical Office Tarbi

ends its activities 31.12.2016.
It was pleasure to assist You for 11 years. 
THANK YOU.

Okresowa kontrola maszyn CIFA
Niniejszym komunikatem potwierdzamy - to o czym informowaliśmy wszystkich Klientów CIFA - sposób przeprowadzania okresowych kontroli konstrukcji w celu sprawdzenia sprawności funkcjonowania oraz bezpieczeństwa użytkowania maszyn.

     Standardową praktyką CIFA jest przekazywanie maszyn wraz z Książką Obsługi w której wskazane są procedury których należy przestrzegać w trakcie kontroli konstrukcji i funkcjonowania maszyn; wskazana jest też Sieć Serwisów CIFA w której należy te kontrole przeprowadzić oraz częstotliwość czynności obsługowych.
     Okresowe obsługi maszyn CIFA

Czytaj więcej...

Biuro Techniczne TARBI, w trosce o bezpieczeństwo użytkowania maszyn CIFA, zwraca  uwagę na konieczność wykonywania pogwarancyjnych przeglądów rocznych w zalecany przez CIFA sposób.

Czytaj więcej...