Blend

Pozostałością po remoncie nawierzchni asfaltowej jest tak zwany destrukt asfaltowy opisany polską normą: PN-EN 13108-8:2006. Norma ta określa ten materiał jako szkodliwy dla środowiska. Pojawia się pytanie co zrobić z tym materiałem.

Wychodząc naprzeciw potrzebom gospodarowania destruktem asfaltowym przedstawiamy technologię recyklingu asfaltu BLEND

Węzeł mobilny