Gruszko-pompa MK28L

Liczba osi podwozia: 4
Zasięg wysięgu: 28,1 m
Średnica rurociągu: 100 mm
Rok produkcji: 2017
Podwozie: Mercedes Acros - 8x4