Szkolenia

Naszym celem jest podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników i współpracowników poprzez udział w szkoleniach organizowanych przez CIFA ACADEMY jak i dzielenie się tą wiedzą z innymi .

Prowadzimy szkolenia z zakresu tematyki dotyczącej maszyn CIFA.
W lutym br odbyło się pierwsze szkoleniem dla autoryzowanych serwisów z uprawnieniami Transportowego Dozoru Technicznego z zakresu badań nieniszczących gruszko-pomp MK28.